Czym jest barter?

Barter jest wymianą bezgotówkową, czyli wzajemna wymiana towarów/usług na inne towary/usługi. Strony nie dokonują tu żadnych rozliczeń pieniężnych. Barter często jest stosowany przez przedsiębiorstwa, które handlują lub wytwarzają dobra
o podobnym typie. Warunek jest jeden wartość wymienionych produktów powinna być podobna, tak żeby bilans był zerowy. Każda ze stron powinna dbać o to aby dokonywać transakcji zarówno kupna jak i sprzedaży w sposób zrównoważony oraz dążyć do tego, aby przy możliwie dużych obrotach zachowywać saldo swoich transakcji w ramach przyznanego mu limitu barterowego. Rozliczenie barterowe nie narusza przepisów prawa podatkowego.

Barter towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Jest z nami znacznie dłużej niż pieniądz. Wymiana dóbr między ludźmi ma długą tradycję. Przez lata barter oczywiście ewoluował, ale nie stracił na popularności. Co więcej odnajduje się w różnych, nowoczesnych formach.

Zalety barteru:

  • efektywne wykorzystanie nadmiernych zapasów, dóbr lub usług z niewykorzystanego potencjału;
  • zakup towarów, czy usług pozwala zaoszczędzić gotówkę, gdyż dzięki pośrednictwu wymiany barterowej za własne potrzeby płaci się swoimi towarami lub usługami. Poprawia to bardzo płynność finansową przedsiębiorstwa. Zaoszczędzona gotówka może zostać wykorzystana na bieżące potrzeby firmy, których nie pokryje wymiana barterowa – opłacenie rachunków, czy wypłatę wynagrodzeń pracownikom;
  • zbywanych produktów nie trzeba reklamować, nie trzeba szukać sposobów dystrybucji. Koszty, które ponosi przedsiębiorca dotyczą jedynie wyprodukowania zbywanego w wymianie bezpośredniej towaru, lub usługi.

Zarejestruj się

Skorzystaj z wyszukiwarki aby przeglądać dostępne oferty wymiany produktów lub usług.

Dodaj swoją ofertę

Wystaw do wymiany swoje produkty lub usługi. Przedstaw swoje warunki handlowe i dostawy.

Dokonaj wymiany

Przeprowadź transakcje za pomocą naszego portalu, negocjuj ceny i warunki dostawy.